Sarrera

Elkaldia Nafarroan

helbürüak : lotürak egin ikasle eta irakasleen artean. Eüskara baliatü

historia eta geografiako programak barnatü

blog bat sortü, klase elebidünean egiten denaren erakasteko

Egin beharrak

Biazka lanean ariko zidee. Talde bakotxak gei bat haütatzen dü. Elkialdi denboran argazkiak eta notak/oharrak hartzen dütüzüe. Bidajetik ützüli eta, klasean blog/webgüne bat osatüko dügü. Talde bakotxak aurkeztüko dü bere geia/dokümentüa artikülü bat egitez. Artikülü horrek 30 herrokako idazki bat ükenen dü, argazki edo dokümentü bat bere aürkezpenarekin, bai eta geiari lotürik den beste webgüne batetalako lotüra.

Publicités